Sara Pietryszyk

GLOBAL SHAPERS

Sara pracuje w firmie consultingowej jako Analityk ds. komunikacji, mediów i technologii. Dzięki płynnej znajomości języków: polskiego, angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego bierze udział w projektach wdrażających innowację w Europie i poza nią. Poza pracą zawodową koordynuje Polską Grupę Regionalną Stowarzyszenia Absolwentów Kolegium Europejskiego i angażuje się w inicjatywy społeczne na rzecz zwiększenia obecności kobiet w przestrzeni publicznej, obserwacji wyborów i integracji cudzoziemców.

Why did you join Global Shapers

to contribute to common good together with like-minded individuals

Ask me about:

a hug! (any time) , event management, communication , PR