Designerzy Procesów Rozwojowych

O projekcie

Miasta i ich liderzy – konferencja poświęcona przywództwu w mieście oraz Amerykańskim dobrym praktykom tworzenia miejskich centrów przywództwa.Konferencja skierowana była do samorządowców, ekspertów miejskich, badaczy życia społecznego, a także absolwentów programu Szkoła Liderów Miast i przedstawicieli tych samorządów, które zainteresowane są powiększaniem kapitału kulturowego swoich społeczności.