Katarzyna Wszoła

Outgoing Curator

Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w zarządzaniu innowacjami oraz rozwoju biznesu. Obecnie Menadżer ds. Portfolio Produktów Innowacyjnych w Grupie Veolia, gdzie odpowiada m.in. za zbudowanie procesu zarządzania innowacjami, kultury innowacyjności oraz współpracę w ramach otwartych innowacji (Open Innovation). Prowadzi warsztaty oraz usługi doradcze w zakresie zarządzania innowacjami. Obecnie również mentor dla startupów zwłaszcza w zakresie rozwoju biznesu, strategii oraz pozyskiwania finansowania.

Uprzednio zajmowała się rozwojem biznesu oraz prowadzeniem techBrainers R&D Club – międzysektorowej społeczności ponad 170 dyrektorów, managerów oraz kierowników działów badawczo-rozwojowych oraz innowacji około 60 firm, gdzie realizowany był program edukacyjny w zakresie zarządzania innowacjami oraz R&D, identyfikacji wyzwań i ich wdrażania m.in. poprzez realizowane projekty akceleracyjne. We współpracy z Instytutem Fraunhofera zajmowała się Scoutingiem Technologicznym dla Akceleratora Instytutu. Pracowała także na Politechnice Lubelskiej gdzie odpowiedzialna była za współpracę międzynarodową.

Przeszkolona w Instytucie Fraunhofera, Technicznym Uniwersytecie w Dreźnie a także firmie IBM w Nowym Jorku z zakresu zarządzania infrastrukturą i komercjalizacji.