Karolina Zubel

GLOBAL SHAPERS

Analityczka ds. energii i klimatu w Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) a także merytoryczna liderka paneuropejskiego projektu EuroPACE – innowacyjnej platformy finansowania efektywności energetycznej. W przeszłości odpowiedzialna za wdrożenie pionu analitycznego w strukturach ImpactCEE, gdzie prowadziła projekty obejmujące szereg zagadnień horyzontalnych, w tym transport niskoemisyjny oraz autonomiczny. Jej publikacje dotyczyły także łagodzenia zmian klimatycznych w miastach, innowacji w transporcie, rozwoju smart cities. W przeszłości związana również z instytucjami unijnymi, głównie Europejską Służbą Działań Zewnętrznych oraz w Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych. Absolwentka London School of Economics, SciencesPo Paris i Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorantka Szkoły Głównej Handlowej. Zaangażowana w liczne inicjatywy społeczne i edukacyjne; aktywna członkini Bringing Europeans Together Association.

Co daje mi bycie w Global Shapers?

GS = Doers of the World