Kampania #EUnite

W tym historycznym momencie pandemii COVID-19, w którym łatwo o podziały i dbanie o indywidualny interes, pragniemy zwrócić uwagę jak ważne jest abyśmy zaczęli wspólnie kształtować naszą wspólną przyszłość. Dlatego razem z Global Shapers z całej Europy łączymy się w obchodach Dnia Europy, który odbędzie się 9ego maja! W dniach poprzedzających tę datę, chcemy zaprosić ponad milion osób z całego kontynentu do wspólnego świętowania i szerzenia wiedzy o korzyściach płynących ze zjednoczonej Europy! Pragniemy wykorzystać ten moment, aby przypomnieć, że mieszkańcy Europy są silniejsi razem, nie oddzielnie. Dołącz do nas!