Global Shapers Warsaw Hub dot. tematu LGBT

Rok 2020 to test dla naszego człowieczeństwa. Wielu członków międzynarodowej społeczności Global Shapers zmaga się ze skutkami zdrowotnymi COVID-19. Wielu z nas odczuwa pierwsze konsekwencje dla gospodarki. W takich momentach sięgamy po doświadczenia poprzednich pokoleń, które przypominają nam, że jesteśmy w stanie pokonać największe wyzwania dzięki wspólnotowemu działaniu, dzięki solidarności.

Wspólnota nie dyskryminuje. Dlatego jednoznacznie sprzeciwiamy się pojawiającym się w debacie publicznej wykluczającym wypowiedziom na temat społeczności LGBT+. Z niepokojem dostrzegamy, że liderom politycznym należy przypominać uniwersalną zasadę, że każdy człowiek zasługuje na godność i szacunek – niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznawanej religii, czy orientacji seksualnej.

Członkowie Global Shapers Warsaw Hub mają różne sympatie i poglądy polityczne. Wspólnie jednak apelujemy do osób, którzy aspirują do wskazywania kierunku rozwoju kraju na najbliższe lata, aby czynili to na fundamencie otwartości i wzajemnego szacunku.

#lgbt #pridemonth #ShapePRIDE