Dołącz do nas

Członkowie Global Shapers Warsaw Hub to reprezentanci różnych środowisk i zawodów, dzielący różne zainteresowania. Jesteśmy między innymi przedsiębiorcami, aktywistami, konsultantami, przedsiębiorcami społecznymi i profesjonalistami z różnych branż.

Serdecznie przyjmujemy zgłoszenia od osób ze wszystkich środowisk. Wierzymy, że siła naszego Hubu zależy od jego różnorodności.

W naszym Hubie nie chodzi o powierzchowny networking, lecz to prawdziwa przyjaźń jest naszym celem. Niezależnie od Twoich pasji, na pewno znajdą się członkowie Hubu, którzy podzielają Twoje zainteresowania i zechcą Ci pomóc w osiąganiu Twoich ambicji.

Wspólnie realizujemy projekty, które przynoszą korzyści naszej lokalnej społeczności w Warszawie, choć nie jesteśmy ograniczeni terytorialnie. Wcześniejsze projekty skupiały się na sztukach i działaniach społecznych, a także na ochronie środowiska. Zależy nam na zaangażowaniu w zwiększanie umiejętności i wpływu członków naszego Hubu, dlatego zapraszamy nowych członków z wizją projektów, które Hub może podjąć lub wesprzeć.

Oprócz projektów, dzięki patronatowi Światowego Forum Ekonomicznego, jak i zaangażowaniu naszych własnych członków, mamy możliwość współorganizować i uczestniczyć w wydarzeniach ze światowej klasy prelegentami. Co więcej, członkostwo w Hubie daje możliwość zaangażowania się w szerszą społeczność Światowego Forum Ekonomicznego. Global Shapers są uprawnieni do ubiegania się o udział w corocznym spotkaniu w Davos, regionalnych imprezach Forum i regionalnych wydarzeniach związanych z Global Shapers na wszystkich kontynentach.

Kogo szukamy?

Istnieją dwa podstawowe kryteria kwalifikacji: (1) musisz być w wieku od 20 do 29 lat; oraz (2) musisz być w stanie spotykać się w Warszawie raz w miesiącu oraz mieć czas i chęć aktywnego zaangażowania się w działalność Hubu.

Poza tym oceniamy aplikacje według 4 kryteriów:

Osiągnięcia:
Różni się w zależności od wieku i branży. Szukamy kandydatów, którzy osiągnęli sukces w zakresie przywództwa i wpływu w swojej dziedzinie.

Potencjał:
Ponownie, ocenami potencjał w zależności od wieku i płaszczyzny, na której działacie. Szukamy ludzi, którzy mogą wykazać potencjał, aby być prawdziwymi liderami w swoich dziedzinach.

Motywacja społeczna:
Kluczową częścią misji Shapers jest bycie społecznością, która dba o swój pozytywny wpływ na nasze społeczeństwo i świat. Wierzymy, że może się to objawiać na wiele różnych sposobów, ale oczekujemy, że kandydaci będą w stanie wyrazić to, na czym im zależy i jak przekłada się to na ich działania.

Zaangażowanie:
Aktywne członkostwo jest siłą napędową naszego Hubu. Szukamy osób, które chcą i są w stanie zaangażować się w jego działanie.

Aplikuj