Raport Future of The Visegard Group

O projekcie

Global Shapers Warsaw Hub zostało partnerem raportu „Future of The Visegrad Group”. Celem inicjatywy podjętej przez Fundację im. Lesława A. Pagi było wskazanie najważniejszych wyzwań w zakresie przedsiębiorczości, finansów, energii oraz infrastruktury stojących przed krajami Grupy Wyszehradzkiej: Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami. Wynikiem przeprowadzonego badania był opis obecnych problemów regionu oraz wskazanie potencjalnych dróg jego rozwoju.