Mateusz Gawałkiewicz

GLOBAL SHAPERS

Inwestor w C2C Capital – globalnej firmie private equity, gdzie koncentruje się na inwestycjach w sektorach konsumenckim, produkcyjno-przemysłowym i farmaceutycznym. Współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu Transatlantic Future Leaders Forum, organizacji non-profit, która pozwala najzdolniejszym polskim studentom na odbycie letnich staży w Kongresie Stanów Zjednoczonych oraz w Parlamencie Brytyjskim. Zaangażowany w kilka inicjatyw startupowych jako członek zarządu oraz doradca.
Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje inwestowanie w publiczne oraz prywatne aktywa, rozwój biznesu, praktykę prawniczą oraz doradztwo w zakresie zarządzania w instytucjach takich jak McKinsey and Company, Radwan Investments, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Sąd Najwyższy Izraela, Kongres Stanów Zjednoczonych oraz kancelarie prawnicze w Stanach Zjednoczonych i Francji.
Posiada tytuł Master of Laws (LL.M) na Harvard Law School oraz magistra prawa (summa cum laude) na Uniwersytecie Warszawskim.